Kategorier
SWLM 2022 Waldorflärarhögskolan

WLH – en kort historik

Waldorflärarhögskolan skulle arrangera Svenskt Waldorflärarmöte 2021 (SWLM 21) som ett led i att fira att WLH det läsåret firade 40-årsjubileum. Coronapandemin kom emellan och firandet fick ta andra former. Vi vill ändå passa på att här ge en kort historik till WLH.

WLH grundades 1980, då under namnet Kristofferseminariet. Utbildningen uppstod helt enkelt därför att det fanns ett behov av lärare vid Kristofferskolan, samtidigt som det fanns föräldrar där som gärna ville utbilda sig till waldorflärare, men inte hade möjlighet att åka till den utbildning som då låg i Järna. Måndagsgruppen startade och formaliserades till Stiftelsen Kristofferseminariet 1980. Stiftelsen Kristofferseminariet bytte sedan namn till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan 1/1 2009.

WLH har sedan starten utvecklats och förändrats på flera sätt. Det började med endast klasslärarutbildning för att idag omfatta förskollärar-, klasslärar- fritidslärar- och ämneslärarutbildning.

Under åren anslöt sig andra utbildningar till WLH; Balderseminariet, Pestalozziutbildningen, Rudolf Steiner Waldorfförskoleseminariet, och Seminariet i Göteborg. Under några år (2002–2011) pågick också ett samarbete med först Lärarhögskolan i Stockholm och sen ett kort tag Stockholms universitet. Rudolf Steinerhögskolan var till att börja med huvudman för Lärarhögskole-/Stockholms universitetsutbildningarna. Detta samarbete avbröts 2008 av Stockholms universitet. Även WLH avbröt samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan 2008 och fick då ta över avvecklingsavtalet med Stockholms universitet. De åren var mycket lärorika och har säkerligen haft betydelse för WLH:s möjlighet till offentliga bidrag och tillstånd att bedriva utbildning på de sätt som vi gör idag.

Ett viktigt år var då WLH fick egna lokaler, de som ligger på Marklandsbacken nedanför Kristofferskolan. Innan dess hade man hyrt in sig i Kristofferskolan, i en närliggande scoutlokal, en källarlokal i Bromma, Finska skolan, en barack mm. Men år 2002 kunde utbildningen äntligen flytta in i ett eget hus. Det möjliggjordes inte minst tack vare mycket arbete och donationer från bland andra Eva Malm och Aarne Lahna. Många föräldrar från skolan hjälpte också till med praktiskt arbete.

I och med att lärarutbildningsreformen lades fram 2008 och genomfördes 2011 hotades waldorfförskollärar- och waldorflärarutbildningarna på ett fundamentalt sätt och det var mycket nära att de lades ned. Detta sammanföll dessutom med att samarbetet med Stockholms universitet upphörde. Ett omfattande politiskt arbete ledde till slut till att:

 • utbildningarna enligt särskild lagstiftning ger behörighet att arbeta i waldorfförskola/waldorfskola
 • WLH:s studenter 2013 fick rätt till CSN-stöd
 • WLH:s utbildningar 2014 blev offentligt finansierade

Waldorfförskolärar/lärarutbildningarna började i en stark seminaristisk tradition. Idag ställs andra krav på lärarutbildningar och även WLH:s utbildningar har fått förändras. Den seminaristiska traditionen har fått gå över i en akademisk tradition. Vi har samtidigt varit angelägna om att bevara de goda kvaliteter som fanns i de tidigare utbildningarna. En särskild utmaning har varit att integrera och utveckla de praktiska och konstnärliga momenten in i en akademisk tradition. Utan detta förändringsarbete hade inte vi fått den lagstiftning och den finansiering som vi idag har.

Det har också inneburit ett förändrat samarbete med de som arbetar med utbildning i andra länder, inte minst i våra grannländer. De har stått inför samma förändringar som vi och det är fortsatt viktigt att ta hjälp av varandras erfarenheter, forskning och kompetens i utvecklingsarbetet.

Många är de som har varit med och byggt upp och bidragit till utbildningarna under årens lopp. Dagens verksamhet vilar på många personers kunskaper och arbete. Det är svårt att nämna namn utan att riskera att missa någon. Trots detta gör vi ett försök och ber er att ha överseende med de vi missat att nämna. Stiftarna av Kristofferseminariet var:

Elisabeth Ahlberg, Peter Broström, Anders Grusell, Eila Kimmunen, Marianne Mellquist, Kaj Tropp och Hasse Scherlund.

Sedan har andra tagit över ansvarsbärande uppgifter. Några av dessa är: Elisabeth Walldén, Birgitta Carlgren, Peter Broström, Göran Sjölin, Eva Malm, Aarne Lahna och Amelie Wallmark.

Men det är också oräkneligt många fler som arbetat både på WLH och i andra organisationer som har haft stor betydelse; det gäller inte minst alla de som burit utbildningarna vid Rudolf Steinerseminariet i Järna och även kollegorna vid seminariet i Göteborg.

Det har funnits flera waldorfpedagogiska utbildningar i Sverige. Några mer långlivade än andra. Idag finns inte förutsättningar för att flera organisationer ska bedriva utbildning. Krav på kompetens och forskningsanknytning ställer också krav på storlek. Men alla dessa som funnits har varit med och påverkat våra förskolor, skolor och utbildningar. Dessa är:

 • Rudolf Steinerseminariet i Järna
 • Rudolf Steinerhögskolan i Järna
 • Kristofferseminariet
 • Waldorfseminariet i Göteborg
 • Waldorfakademin i Göteborg
 • Sofiaseminariet i Småland
 • Mälarseminariet
 • Balderseminariet
 • Pestalozziutbildningen
 • Östgötaprojektet
 • Förskollärarutbildningen vid Skillebyholm
 • Rudolf Steiner Waldorfförskoleseminariet (RSWFS)

Idag gläds vi som arbetar på WLH åt att få fortsätta utbilda kollegor till våra waldorfförskolor och waldorfskolor. I det arbetet ingår också att tillsammans med alla medarbetare ute i verksamheterna göra vad vi kan för att utveckla waldorfpedagogiken.

Caroline Bratt, rektor vid WLH