Kategorier
SWLM 2022

Professor Gert Biesta om undervisningens återkomst

Gert Biesta är professor i utbildningsvetenskap vid Moray House of Education vid universitet i Edinburgh där han också är prefekt vid institutionen för pedagogik, undervisning och ledarskap där lärarutbildningarna finns. Han är även professor i offentlig pedagogik vid Centre for Public Education and Pedagogy vid Maynooth University i Irland. Utöver detta innehar han två gästprofessurer; vid universitet i Agder och vid Uniarts (en del av Konstuniversitetet i Helsingfors).

2015–2018 var han ledamot av den holländska regeringens rådgivande kommittén för utbildning. Sedan 2020 är han med i den rådgivande kommittén för läroplansreformen för grundskolan i Holland.

Gert Biesta har publicerat flera böcker inom utbildningsfilosofi och utbildningsvetenskap och har ett särskilt intresse för frågor kring undervisning, läroplaner, citizenship education samt konst- och religionsundervisning.

Han har bland annat skrivit om vikten av att återupprätta den lärarledda undervisningens roll i skolan – inte då med fokus på mätbara och i förväg bestämda inlärningsresultat, utan snarare i syfte att utbilda elever till frihet så att de kan utveckla sina möjligheter att bidra till världen. Han lyfter också fram att lärarens uppgift är att ge eleverna det de inte frågat efter, att visa på det som elever inte känner till.

Ett urval ur Gert Biestas böcker:

2021 World-Centred Education – A View for the Present

2021 Konst som undervisning, konstundervisning ”efter” Joseph Beuys (engelsk titel: Letting Art Teach – Art Education ”after” Joseph Beuys)

2019 Undervisningens återkomst (engelsk titel: The Rediscovery of Teaching)

2014 The Beuatiful Risk of Education

2011 God utbildning i mätningens tidevarv (engelsk titel: Good Education in an Age of Measurement)

2006 Bortom lärandet: demokratisk utbildning för en mänsklig framtid (engelsk titel: Beyon Learning)

Gert Biestas föredrag, en kort beskrivning

I januari 2022 fick vi ta del av ett inspelat föredrag av Gert Biesta och sen ett efterföljande samtal. Titeln för det föredraget var: Trying to be at home in the world: On what should really matter in education.

Det föredrag som Gert Biesta ska hålla vid årets lärarmöte beskrivs nedan. På fredagen avslutas mötet med ett samtal om pedagogik mellan Gert Biesta och Åsa Månsson D’Souza (WLH).

Torsdag:

Form matters: On the integrity of education When we ask what education is, we quickly move into discussions about what education is for. Such discussions are important, but run the risk that education ends up as an instrument and that educators end up serving other people’s agendas. This is fine if these agendas align with what we value about education, but becomes a problem when educators are asked to do things that go against this. Rather than to think that education can only be defended on the basis of particular values or moral positions, I wish to suggest in this presentation that there is something unique about the form of education, that is, the way in which education is ‘done.’