Vägar till en fördjupning av waldorfpedagogiken

Det finns endast en väg att förverkliga waldorfpedagogiken och den går genom individer i fritt samarbete med varandra, där det universella och tidlösa får sin förankring i samtiden, i det lokala och nationella rummet. Därigenom finns det många vägar och vi kan låta oss inspireras av varandra, lärare emellan och skolor emellan. Detta är temat för 2024 års Svenska Waldorlärarmöte – välkommen att delta och samla inspiration!

Svenskt Waldorflärarmöte 2024 äger rum i Kulturhuset i Järna, torsdag 25 – fredag 26 januari 2024. För den som är intresserad finns även möjlighet till en förlängning av mötet på fredag kväll – lördag förmiddag, utan extra kostnad.

2024 års Svenskt Waldorflärarmöte arrangeras återigen av den Pedagogiska Sektionen av Fria Högskolan för Antroposofi, som bärs av Antroposofiska Sällskapet i Sverige. Waldorflärarutbildningen – WLH – arrangerade förra årets lärarmöte som ett led i sitt 40-årsfirande. Innan dess har Pedagogiska Sektionen under en lång följd av år arrangerat mötet, och nu tar vi upp tråden igen.